skip to Main Content
הדגמת מרססים

סיכום תוצאות בדיקת ביצועי מרססים באפרסק-נקטרינה

בתאריך 17/6/21 התקיים יום הדגמת מרססים באפרסק- נקטרינה שנועד לבחון ביצועי ריסוס בין מספר מרססים שקיימים היום בשימוש משקי רמת הגולן. בשנים האחרונות אנו עדים לכך שמספר גדול של מגדלים מחפשים פתרונות יישום הדברה יעילים ומדוייקים יותר אשר יתאימו גם…

צילום: יהודה וינברג

שימוש בחומרי הזנה ביוסטימולנטיים להעלאת יבולים

בשנים האחרונות עולה השימוש בחומרים ביוסטימולנטים במגוון גידולים. ככל שהשימוש בהם עולה כך גובר הוויכוח לגבי היעילות שלהם. המועצה לחומרים ביוסטימולנטים האירופאית מגדירה את החומרים הללו כ- "חומרים ו/או מיקרואורגניזמים שמופעלים בעקבות חשיפה לצמח או לסביבת הצמח ומעודדים תהליכים טבעיים…

חנק מחודד

הזמנה לתצפית הדברת חנק מחודד

בסקר שנערך בקרב מדריכים, מגדלים ובגידולים שונים בכל אזור הגולן, נראה כי הקושי בהדברה של החנק המחודד (Cynanchum acutum) הולך וגדל. אנו מאמינים כי הדברה כימית בלבד לא מספיקה וכי יש צורך לשלב במודל העבודה גם פעולות אגרוטכניות. אי לכך…

גש”מ קונקט

כחלק מהמעבר לחקלאות מדייקת, בשנים האחרונות נחשפו מספר מוצרים שמשמשים ככלי עזר לניהול השטח החקלאי. החל ממערכות ניהול עובדים ובקרה כלכלית ועד מערכות בקרת קטיף ומעקב אחר עבודת הריסוס. מיותר לציין את התרומה הגדולה למשק חקלאי כאשר ישנה בקרה אמיתית…

זבובון – מנשר למגדלי הנשירים בגולן פברואר 2021

מיזם הדברה איזורית – ידידותית להדברה זבוב הפירות הים תיכוני מתארגן לעונה ה – 11. וחשבנו שאנחנו יודעים הכל על הזבוב. למשל, חשבנו שאין פעילות זבובים בפברואר, אז חשבנו!! ראו את הנתונים המוצגים להלן: הגרף מראה את פעילות זבוב הפירות…

CropVIEW

מעקב התפתחות גודל פרי באמצעות מצלמות

CropVIEW של חברת PESSL היא מצלמה המצלמת ברזולוציה גבוהה בעלת אלגוריתם המסוגל לנתח ולעקוב אחר התפתחות הגידול בשטח. המצלמה מוצבת בנקודה קבועה במטע/שדה, ומשדרת תמונה פנורמית פעמיים ביום, לפי זמן מוגדר. בין השימושים הקיימים במצלמה ניתן לעקוב אחר גודל פרי-…

אנרסיה - צילום: משה גלבנד

סיכום עונת הדברת עש המשמש (אנרסיה) 2020

מאת: משה גלבנד - רכז הגנת הצומח ביחידה בהמשך לעונה 2019, גם בעונה 2020 התקיים בדרום הגולן מיזם משותף להדברת עש המשמש (אנרסיה). העונה לקחו חלק במיזם גם מגדלי השקד בגולן וכמה עשרות דונמים באזור תל פארס, בנוסף למגדלי הגלעיניים…

Back To Top